fbpx

Arvot

Yritystemme arvot

Kohteiden hyvän kysynnän taustalla ovat markkinatilanteen mukaan valitut tontit, yksilölliset ja toimivat suunnitelmat sekä laadukas rakennustyö modernia tekniikkaa soveltaen ja materiaaleja käyttäen.

Yritysten arvot

KANNATTAVUUS – Toiminta tuo henkistä ja fyysistä pääomaa.

VOITONJANO – Jokainen antaa oman parhaansa ja yrittää kehittyä.

TAVOITTEELLISUUS – Toiminta on suunnitelmallista ja tavoite on kirkkaana mielessä.

ME – Sitoudumme toimimaan yhtenäisenä joukkueena.

Toimintaperiaatteet

TUOTAMME asiakkaan tarpeiden ja toiveiden mukaisia asuntoja laadusta tinkimättä.

SUUNNITTELUSSA otamme huomioon kaikki voimassa olevat määräykset niin laatuun kuin ekologisuuteen liittyen.

TOTEUTAMME tuotantoamme vain ammattimaista henkilökuntaa ja tutkittuja yleisesti hyväksyttyjä materiaaleja käyttäen.

Toimintastrategia

YRITYKSET TOIMIVAT tarvittaessa laajalla maantieteellisellä alueella, siellä missä markkinatilanne, osaamisemme ja resurssimme antavat parhaan lopputuloksen niin asiakkaillemme kuin yrityksillemme.

YRITYSTEN TULEE OLLA kaikissa toimissaan nopea, ennakkoluuloton ja tulevaisuuteen tähtäävä.

HENKILÖJOHTAMINEN ja henkilöstönhoito tähtäävät pysyviin pitkäaikaisiin työsuhteisiin ja niin että yrityksiimme hakeutuu alan parhaat ammattilaiset.